WikiaDe dichtheid van de verkeersstroom is het aantal voertuigen dat zich op een bepaald tijdstip op een wegvak met een bepaalde lengte en breedte bevindt. Net als bij de intensiteit kan de dichtheid worden bepaald op de hele weg of op een deel van de weg. De dichtheid wordt meestal uitgedrukt in voertuigen per kilometer en wordt weergegeven in dichtheid-tijddiagrammen.

Dichtheid is een betere indicator voor de verkeersafwikkeling dan intensiteit, omdat een lage dichtheid altijd een goede afwikkeling betekent en dat hoeft bij een lage intensiteit niet altijd het geval te zijn. Dichtheid is verwant aan de bezettingsgraad en deze is relevant bij het bepalen van de filesituatie.

Zie ook onder fundamentele relatie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki