Wikia


Dr. ir. J.W.C. (Hans) van Lint is universitair docent verkeerstromen bij de afdeling Transport en Planning, Civiele Techniek, TU Delft. Hij houdt zich met name bezig met de koppeling tussen verkeersdata en geavanceerde modellen en het toepassen daarvan voor het schatten en voorspellen van verkeerscondities.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki