WikiaDe intensiteit van de verkeersstroom is het aantal voertuigen dat per tijdseenheid een zekere wegdoorsnede passeert. De intensiteit wordt meestal per voertuigcategorie uitgedrukt in voertuigen per uur en wordt weergegeven in intensiteit-tijddiagrammen.

De intensiteit kan bepaald worden op een dwarsdoorsnede van de hele weg of voor een deel van de weg (bijvoorbeeld één rijrichting of een enkele rijstrook). Om te voorkomen dat er verwarring ontstaat over de intensiteit, moet duidelijk worden vermeld of beide rijrichtingen zijn beschouwd, of slechts één rijrichting.

De intensiteit wordt gebruikt om te kunnen kijken naar rijstrookgebruik en de verdeling naar voertuigcategorie. Ook kan intensiteit worden gebruikt als input voor verkeersmodellen en dient het als basis voor verschillende andere indicatoren zoals verkeersaanbod, capaciteit en ver- keersprestatie.


De capaciteit is het maximum aantal voertuigen dat per tijdseenheid een zekere dwarsdoorsnede kan passeren. De capaciteit wordt meestal uitgedrukt in voertuigen per uur en is in feite dus een bijzondere waarde van de intensiteit.

De capaciteit kan worden beschouwd als deterministische of stochastische grootheid:

  • deterministisch: meestal de maximale intensiteit, ongeacht hoe vaak dit maximum gehaald kan

worden;

  • stochastisch: meestal de intensiteit waarbij de kans 50% is dat de capaciteit nog hoger ligt dan

deze intensiteit.

De capaciteit kan alleen worden gemeten als sprake is van congestie. Wel kan de capaciteit worden berekend uit de rijbaanintensiteit, -snelheid en/of dichtheid. Sommige modellen hebben capaciteit als uitvoer. Voor veel modellen is het een invoerparameter.

De capaciteit is onder andere afhankelijk van weersomstandigheden, de verdeling naar herkomsten en bestemmingen, de hoeveelheid vrachtverkeer, het horizontaal en verticaal alignement en de rijstrookbreedte.