WikiaDeze bijlage beschrijft de kwaliteit van meetgegevens voor de toepassing beleid en statistiek, zoals beschreven in 
Polman, W.,  Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, AVV Rijkswaterstaat, Rotterdam, 2002.

Voor beleidsondersteunend onderzoek op het gebied van verkeersmanagement worden meestal statistische gegevens gebruikt, waar bij andere toepassingen juist dynamische informatie wordt verlangd. Beleid en statistiek baseert zich voornamelijk op uurcijfers, die veelal worden vertaald naar gemiddelden over een langere periode dan een etmaal. Statitische informatie is minder gevoelig voor uitschieters en betrouwbaarder, door de mogelijkheid van controle en eventuele aanvullingen achteraf. De statistische informatie wordt gegenereerd op langere wegvakken en in regionale of landelijke netwerken.

Statistische informatie steeds dichter naar evaluatiegegevens toegroeit,met name voor wat betreft periodiciteit, actualiteit en gedetailleerdheid. Congestie, bijvoorbeeld, wordt steeds tijdsafhankelijker weergegeven. Wel blijven voor evaluaties gedetailleerdere gegevens nodig. Het gebruik van gegevens is vaak afhankelijk van het project.

Indicatoren die van belang zijn, zijn: - trajectsnelheid (voorheen congestiekans); - intensiteiten; - categorie-indeling; - files, filezwaarte, voertuigverliesuren (af te leiden uit snelheden en intensiteiten); - oorzaak van files; - gemiddelde snelheid. Vaak zijn daarnaast gegevens over de herkomst en bestemming van het verkeer nodig (HB-gegevens, althans informatie over gevolgde routes.

toepassing: beleidsondersteunend onderzoek
benodigde variabele primair meetgegeven norm criterium waarde criterium
trajectsnelheid snelheid statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 1-2%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan
intensiteit passage/tijd statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 1-2%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan
categorie-indeling asafstand/lengte statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 1-2%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan
voertuigverliesuren intensiteit (passage/tijd) statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 3 km
installatie-eisen hoofdrijbaan+toeritten
voertuigverliesuren snelheid statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 3 km
installatie-eisen hoofdrijbaan+toeritten
file-oorzaken diverse, waaronder weersinformatie, werk in uitvoering, externe objecten statistische betrouwbaarheid geen algemene uitspraken
uitvalpercentage geen algemene uitspraken
nauwkeurigheid geen algemene uitspraken
aggregatie in tijd geen algemene uitspraken
aggregatie ruimtelijk geen algemene uitspraken
dichtheid meetlocaties geen algemene uitspraken
installatie-eisen geen algemene uitspraken
gemiddelde snelheid snelheid statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 95%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijbaan
dichtheid meetlocaties elke 3 km
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan
route-informatie kentekenregistratie statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 95%
aggregatie in tijd individueel
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 3 km
installatie-eisen hoofdrijbaan+toeritten

In de BOR-monitor worden de gegevens van trajectsnelheid op kwartierniveau gepresenteerd. Met dat niveau van tijdsaggregatie kan dus worden volstaan.

Route-informatie Meting (kentekens bijvoorbeeld) is nodig voor en na afritten. Een hoge dichtheid van meetlocaties is niet nodig. Vanzelfsprekend is ook het onderliggend wegennet interessant; dit valt echter buiten de scope van dit onderzoek.

Bronnen Edit

Polman, Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, Goudappel Coffeng in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat / Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 2002