WikiaDeze bijlage beschrijft de kwaliteit van meetgegevens voor onderzoek, zoals beschreven in 
Polman, W.,  Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, AVV Rijkswaterstaat, Rotterdam, 2002.

De meetgegevens worden bij onderzoek gebruikt voor:

  • invoer van modellen;
  • validatie en kalibratie.

Modeluitkomsten worden op basis van bepaalde criteria getoets aan de werkelijkheid. Om dit te kunnen doen, moeten dezelfde grootheden kunnen worden gemeten die de modellen als uitvoer leveren. Of ze moeten uit de meetgegevens kunnen worden herleid.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen statische modellen en dynamische modellen. Met statische modellen worden effecten van ruimtelijke ontwikkeling op de verkeersvraag bepaald. Hiervoor zijn intensiteiten (op kwartierbasis of grover) het belangrijkst.

Dynamische modellen worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van verkeersafwikkeling. Voor invoer, kalibratie en validatie zijn snelheden en intensiteiten op een tijdsinterval van 5-15 minuten van primair belang. Hieruit kunnen andere gegevens worden herleid, zoals rijtijden, verliestijden, kenmerken ‘speed flow’-curve (capaciteit, dichtheid, snelheid bij capaciteit), filelengte, wachtrijlengte.


toepassing: statische modellen
benodigde variabele primair meetgegeven norm criterium waarde criterium
gemiddelde snelheid snelheid statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd minuut/kwartier
aggregatie ruimtelijk rijbaan
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan
intensiteit passage statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd minuut/kwartier
aggregatie ruimtelijk rijbaan
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan
categorie-indeling asafstand/lengte statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd uur
aggregatie ruimtelijk rijbaan
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen alleen hoofdrijbaantoepassing: dynamische modellen
benodigde variabele primair meetgegeven norm criterium waarde criterium
gemiddelde snelheid snelheid statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd individueel
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen hoofdrijbaan+toeritten
intensiteit passage statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 95%
aggregatie in tijd individueel
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen hoofdrijbaan+toeritten
categorie-indeling asafstand/lengte statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 95%
aggregatie in tijd uur
aggregatie ruimtelijk rijbaan
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan

Bronnen Edit

Polman, Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, Goudappel Coffeng in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat / Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 2002

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki