WikiaDeze bijlage beschrijft de kwaliteit van meetgegevens voor het opstellen en evalueren van maatregelen, zoals
beschreven in Polman, W.,  Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, AVV Rijkswaterstaat, Rotterdam, 2002.

Wanneer met monitoringsgegevens ex post evaluaties van bepaalde verkeerskundige maatregelen worden uitgevoerd, is veelal informatie gewenst conform de beleidsondersteunende informatie. Maar dan lokaler en met een groter detailniveau. Het gaat om:

  • trajectsnelheid;
  • intensiteiten;
  • snelheden en snelheidsverdeling;
  • filelengten, filezwaarte, voertuigverliesuren, oorzaak files;
  • capaciteiten (af te leiden uit intensiteit en snelheid).

De informatie heeft een dynamisch karakter. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Verdeling van de intensiteiten over de ochtend- en avondspits en binnen de spits.
  • Verdeling over dag en nacht; gebruik voor geluidsberekeningen voor toekomstige situaties. Hiervoor zijn gegevens nodig over snelheid en intensiteit, categorie en type wegdek.
  • Voertuigcategorieën. Dit gegeven wordt met name gebruikt voor een inschatting van het percentage vrachtverkeer, hetgeen van belang is voor ontwerpvraagstukken en onderhoud van de weg.

Voor de evaluatie van maatregelen is in toenemende mate gedetailleerdere informatie over verkeersstromen gewenst. Hiervoor zijn individuele voertuigcijfers nodig. Deze individuele gegevens worden meestal gecombineerd met MARE-data (intensiteit en snelheid) op een geaggregeerd niveau, om zo een totaalbeeld te krijgen.

Voorheen was het zo dat de eerste stap in een onderzoek het opzetten van een meetprogramma was. Nu wordt vaak andersom gewerkt: per onderzoek wordt bekeken welke data voorhanden zijn. De ervaring is dat er in principe veel informatie beschikbaar is.

Bij evaluatieonderzoek is uiteindelijk de specifieke onderzoeksvraag bepalend. In veel gevallen zijn ook individuele voertuiggegevens nodig.

toepassing: evaluatieonderzoek
benodigde variabele primair meetgegeven norm criterium waarde criterium
trajectsnelheid snelheid statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 1-2%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijbaan
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan
intensiteit passage/tijd statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 1-2%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd uur
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen hoofdrijbaan+toeritten
categorie-indeling asafstand/lengte statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 3 km
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan
voertuigverliesuren snelheid statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 3 km
installatie-eisen hoofdrijbaan+toeritten
voertuigverliesuren passage/tijd statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 3 km
installatie-eisen hoofdrijbaan+toeritten
file-oorzaken diverse, waaronder weersinformatie, werk-in-uitvoering, externe objecten statistische betrouwbaarheid geen algemene uitspraken
uitvalpercentage geen algemene uitspraken
nauwkeurigheid geen algemene uitspraken
aggregatie in tijd geen algemene uitspraken
aggregatie ruimtelijk geen algemene uitspraken
dichtheid meetlocaties geen algemene uitspraken
installatie-eisen geen algemene uitspraken
capaciteit intensiteit (passage/tijd) statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan
capaciteit snelheid statistische betrouwbaarheid 95%
uitvalpercentage 5%
nauwkeurigheid 98-99%
aggregatie in tijd kwartier
aggregatie ruimtelijk rijstrook
dichtheid meetlocaties elke 500 m
installatie-eisen alleen hoofdrijbaan