Wikia


Online enquete - voor medewerkers van organisaties

Ik ben student Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoop deze zomer af te studeren op het onderwerp kennisdeling. Ik heb een enquete ontwikkeld genaamd 'Kennisdeling op het werk', die op het volgende adres te vinden is:

www.thesistools.com/kennisdeling

Ik vergelijk in dit onderzoek de kennisdeling tussen profit en nonprofit bedrijven met een focus op de verkeersonderzoeksbranche. Ik heb voor de onderzoeksgroep profit nog 22 mensen en voor nonprofit nog 18 mensen nodig. Het zou geweldig zijn als ik een resultaat bij u en/of uw organisatie kan behalen, want de medewerking valt niet altijd mee.
Verschillende andere bekende verkeersonderzoeksbedrijven hebben hun medewerking al toegezegd.


Waarom zou u mee willen werken? Mijn onderzoek is gebaseerd op de meest actuele kennis beschikbaar over kennisdeling, een onderwerp wat voor ieder bedrijf belangrijk is. In de uiteindelijke versie staat een uitgebreid literatuuronderzoek over kennisdeling, wat natuurlijk een gratis kans is om actuele kennis te vergaren. Verder kunt u, en uw organisatie, zien wat de zogenaamde 'best practices' zijn; op welke manieren andere bedrijven kennis delen en hoe effectief dat is. Daarnaast kunnen de resultaten van mijn onderzoek een mooie benchmark zijn voor uw organisatie, ten opzichte van andere spelers in de markt. Ook kunt u, wanneer u dat wilt, met naam en toenaam genoemd in mijn afstudeeronderzoek. Dat is positieve aandacht natuurlijk!
Eigenlijk iedereen binnen de organisatie kan meewerken aan de enquete. Alle antwoorden en informatie zullen in principe geheim blijven of geanonimiseerd verwerkt worden. U mag deze enquete ook aan collega’s doorsturen.


Voor het gedeelte nonprofit bedrijven van mijn onderzoek is dit ongeveer mijn laatste kans om resultaten te behalen, omdat het aantal nonprofit bedrijven in deze sector helaas beperkt is.
Wanneer er nog vragen, op- of aanmerkingen zijn, kunt u altijd contact met mij zoeken.

Met vriendelijke groet,
Gieljan Scholing
gscholing@hotmail.com
06-81060054

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki