WikiaDoelen van RegioLab Delft zijn:

  • actuele en historische verkeersgegevens in de regio beschikbaar te stellen voor onderzoeksdoeleinden;
  • een pilot-omgeving te bieden voor partners om veelbelovende concepten t.b.v. reisinformatie en verkeersmanagement onder praktijkomstandigheden uit te proberen en te demonstreren;
  • een praktijktest-omgeving te bieden voor samenwerking tussen verkeerssystemen van partners en eventuele andere partijen en voor gezamenlijke regelstrategieën c.a.;
  • het promoten van verkeersmanagement in het algemeen.