WikiaBesturing Edit

Het beslisorgaan van RegioLab Delft is de stuurgroep, waarin elk van de partners vertegenwoordigd is. De stuurgroep komt enkele malen per jaar bijeen om te spreken over het programma en/of lopende projecten.

Uitvoering Edit

Het meeste uitvoerende werk wordt gedaan in de projecten. Doorgaans nemen 2 tot ca. 5 partners actief aan een project deel. De projectleider rapporteert formeel aan de stuurgroep. Een kernteam, waarin weer alle partners vertegenwoordigd zijn, houdt zich bezig met projectoverstijgende zaken zoals communicatie, financiën en de voorbereiding van stuurgroepbijeenkomsten.

Formele status Edit

RegioLab Delft is geen rechtspersoon maar een samenwerkingsverband. De verhoudingen tussen de partners zijn geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.