WikiaOm de theorie over regionale verkeersmonitoring te onderbouwen is inzicht in de werkwijzen die in het buitenland worden toegepast interessant. In het Handboek Regionale Verkeersmonitoring is ingezoomd op regionale verkeersmonitoring in Europa, in de Verenigde Staten en in Japan. In de afzonderlijke artikelen over deze drie regio's is een korte toelichting gegeven op de ontwikkelingen op het gebied van Intelligent Transport Systems (ITS) en op het gehanteerde beleid daarbinnen. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze van inwinning en bewerking én is er aandacht voor de organisatie van monitoringsprojecten. Voor elk van de drie regio's worden enkele voorbeeld projecten en programma's besproken.

Er is weinig centraal Europees beleid op het gebied van verkeersmonitoring. Vanuit de Europese Commissie worden wel met verschillende fondsen bottom-up aanpakken van verkeersmonitoring gestimuleerd. Daarnaast wordt Europa-breed gewerkt aan enkele standaarden voor de uitwisseling van data en aan een overzicht van referentieprojecten. Daarnaast zijn in het kader van het TEMPO-programma voor verschillende regio's projecten opgestart, die met name internationaal verkeersmanagement financieel en organisatorisch ondersteunen. In het artikel een beschrijving gegeven van het bestaande Europese ITS-beleid (Intelligente Transport Systemen en verkeersmonitoring). Daarnaast geeft het artikel een beschrijving van verschillende Euro-regionale programma's. En worden enkele trends aangestipt bij de monitoring in verschillende Europese landen.
In de Verenigde Staten houden verschillende regionale wegbeheerders zich met verkeersmonitoringsprojecten bezig. De federale overheid voert zelf geen concrete projecten uit, maar ondersteunt wel algemene ontwikkelingen en enkele grootschalige initiatieven zoals de ontwikkeling van Intelligent Transport Systems. Wat betreft de samenwerking tussen verschillende partijen lopen de VS voor op Europa. Maar Europa is verder gevorderd met het invoeren van standaarden.
Japan wil op het gebied van Information Technology bij de absolute wereldtop horen. Om dit in de praktijk tot uiting te brengen, werd in de zogenoemde 'IT Basic Law' en in de 'e-Japan Strategy' uit 2001 een sleutelrol toegekend aan de ontwikkeling van Intelligente Transport Systemen (ITS). Er werden negen aandachtsgebieden benoemd. Twee daarvan zijn 'geavanceerde navigatiesystemen' en 'optimalistatie van verkeersmanagement'. Hierin speelt de monitoring van verkeer een belangrijke rol. Omdat er zoveel commitment was voor geavanceerde verkeersmanagementsystemen, kon in de afgelopen jaren een groot deel van de wegen worden uitgerust met hoogwaardige infraroodzenders. Deze kunnen zowel voertuigen detecteren als verkeersinformatie doorgeven aan speciaal hiervoor ontwikkelde ontvangers in de voertuigen.