Wikia


Het Handboek Regionale Verkeersmonitoring is een deelproject van Transumo ATMO.

Het is gestart in het najaar van 2005, met een internationale literatuurstudie door Thomas Dijker van de TU Delft (tegenwoordig gemeente Delft).

Op 17 mei heeft een eerste workshop plaatsgevonden met informanten / potentiële gebruikers uit heel Nederland.

Wij werken nu aan een prototype van het Handboek, namelijk deze wiki. Daarbij hebben wij een adviesbureau (Witteveen + Bos) ingehuurd om "meters te maken".

Inmiddels is het grootste deel van het Handboek vanuit projectoogpunt gezien gereed: wij rekenen erop dat het in een behoefte voorziet en mede daardoor autonoom verder zal groeien, met uw hulp.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki