WikiaVerkeersmodellen vormen een belangrijk onderdeel bij het verwerken van gegevens tot nuttige informatie. Met behulp van verkeersmodellen kan de kwaliteit van de informatie worden verbeterd en kan informatie worden gegenereerd die niet direct gemeten kan worden. Hierbij moet worden gedacht aan onbemeten locaties, toekomstige situaties en situaties met andere maatregelen.

Macro-, meso- en micromodellenEdit

Verkeersmodellen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën:

Macromodellen beschrijven het gedrag van het verkeer als geheel, dus de eigenschappen van de verkeersstromen op het netwerk. Uitgangspunt hierbij is dat er een relatie is tussen snelheden, dichtheden en intensiteiten over tijd en plaats.
Micromodellen beschrijven het rijgedrag van de individuele voertuigen op het netwerk. Dit gedrag wordt voor modellering in een aantal componenten opgedeeld: het gedrag bij vrij rijden, volggedrag en strookwisselgedrag.
  • Mesomodellen
Mesomodellen zijn een tussenvorm tussen macromodellen en micromodellen. Groepen van voertuigen worden als basis voor de modellering gebruikt. Deze vorm van modellen wordt weinig gebruikt en zal daarom hier niet verder worden uitgewerkt in het handboek.

Online en offline verkeersmodellenEdit

Een andere indeling van verkeersmodellen is die tussen online en offline modellen.

Online verkeersmodellen worden gebruikt om monitoringgegevens aan te vullen met informatie die niet gemakkelijk via metingen is te verkrijgen. Metingen zijn immers in tijd en plaats beperkt. Door de resultaten van metingen te koppelen aan modellen, kan extra informatie worden toegevoegd over de verkeersontwikkeling op andere tijden en plaatsen. De belangrijkste eigenschap van deze modellen is dat ze op basis van binnenkomende gegevens direct resultaten leveren.
Om verkeersbeleid te maken of om verkeerskundige maatregelen te ontwikkelen, is informatie benodig over hypothetische en toekomstige situaties op de weg. Om deze informatie te leveren worden monitoringsgegevens in een verkeersmodel gestopt. Het model maakt vervolgens de inschatting van de toekomstige situatie. De modellen zetten de monitoringsgegevens om naar de gewenste informatie. Offline verkeersmodellen verwerken gegevens voor toepassingen met een niet-actuele informatiebehoefte.

Herkomst-bestemmingsrelatiesEdit

Voor alle modellen is het belangrijk om inzicht te hebben in het verkeer dat een netwerk in en uit gaat. Hierbij gaat het met name om de herkomsten en bestemmingen van het verkeer over een netwerk; dit geeft namelijk aan hoe het belast wordt. Dit proces wordt beschreven door de H/B-matrix. Dit is een matrix waarin de verkeersstromen tussen alle herkomsten en bestemmingen staan. Zowel het meten als het voorspellen van deze matrix is erg moeilijk, maar heeft een grote invloed op de betrouwbaarheid van modeluitkomsten.

Openstaande vragenEdit

Er zijn momenteel geen openstaande vragen. Maar aanvullingen zijn welkom.