WikiaDedicated Short Range Communication (DSRC) is een communicatiestandaard voor de ondersteuning van ITS-gerelateerde diensten (Intelligent Transportation System). DSRC is bestemd voor communicatie over geringe afstand (circa dertig meter) en wordt specifiek toegepast bij wegverkeer voor de communicatie tussen zogenoemde RSE's en OBE's (Road Side Equipment en On-Board Equipment). Het systeem wordt voornamelijk toegepast voor elektronische (selectieve) tolheffing, maar kan ook worden gebruikt voor verkeersmonitoring.

WerkingsprincipeEdit

DSRC staat voor Dedicated Short Range Communication. Door middel van bakens die als zender/ontvanger werken, in combinatie met transponders in voertuigen, ontstaat een detectiesysteem. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van microgolven (elektromagnetische radiogolven met een frequentie tussen de 1 GHz en ongeveer 100 GHz). Microgolven bewegen zich in een rechte lijn voort, net zoals licht. Ze laten zich nauwelijks afbuigen door obstakels. De microgolf band is zeer geschikt voor radiocommunicatie. De signalen die worden verstuurd zijn digitaal gecodeerde boodschappen. Met het DSRC-systeem kunnen hoge datacommunicatiesnelheden worden behaald (meer dan 100 Megabit/sec). De verbindingstijd is slechts kort (maximaal enkele seconden).

DSRC is bestemd voor communicatie over geringe afstand (circa dertig meter) en wordt specifiek toegepast bij wegverkeer voor de communicatie tussen z.g. RSE's (Road Side Equipment), een walstation en OBE's (On-Board Equipment). RSE's zijn langs of boven de weg geplaatste radiobakens. OBE's zijn kleine in voertuigen, aanhangwagens of containers gemonteerde units (transponders). De positiebepaling vindt plaats doordat er een tweewegsverbinding wordt gemaakt tussen de RSE’s langs de weg en de OBE’s in de voertuigen. De verbinding wordt bestuurd door de RSE. Doordat de communicatie alleen op korte afstand plaatsvindt en de posities van de RSE bekend zijn, kan vrij precies worden bepaald waar een voertuig zich bevindt.

Met het systeem kunnen voertuigen worden geteld en geïdentificeerd en snelheden worden bepaald. Een vergelijking kan worden gemaakt met de VRI-beïnvloedingssystemen Vetag en Vecom, die in het openbaar vervoer worden gebruikt en ook gebruik maken van een transponder en een walstation.

De transponder in de OBE is een passief elektronisch identificatiesysteem. Hierin zit een chip met een uniek nummer. Door middel van een afleesapparaat (reader in de RSE) wordt door radiogolven de chip geactiveerd. door middel van het kleine ingebouwde zendertje in de transponder, wordt het nummer teruggekaatst naar de reader. Dit nummer is op basis van de ISO-standaard vastgelegd. Dit betekent dat het overal ter wereld afleesbaar is. De transponder genereert de microgolfsignalen dus niet zelf. De energie voor de Radio-Frequency (RF) signalen wordt betrokken uit het RSE-signaal. De ontvangen energie is voldoende om tijdelijk een high-speed tweewegs communicatielink op te bouwen. Er is dus voor de OBE geen stroomaansluiting benodigd. Het identieke nummer wordt door de lezer gekoppeld aan een soort elektronisch toelatingsbewijs, welke dan opdracht geeft tot allerlei zaken.

ToepassingEdit

DSRC is een standaard in ontwikkeling, waarbij Europa, de Verenigde Staten en Japan zijn betrokken. Dit betekent niet dat in deze drie gebieden de standaard in detail identiek is of zal worden. Zelfs is DSRC (nog) niet gekoppeld aan het radiomedium: infrarood is ook nog mogelijk. In de eenvoudigste uitvoeringsvorm (voor tolheffing) is de OBE een pseudo-passieve, binnen het voertuig en tegen de voorruit gemonteerde, transponder.

Als gekozen wordt voor het radiomedium, zal in Europa naar alle waarschijnlijk een microgolffrequentie worden geselecteerd tussen de 5,795-5,805 GHz (5,805-5,815 GHz additioneel). Doordat het bereik van DSRC klein is en bovendien de toegepaste antenne's een sterk richteffect hebben, zijn frequenties al op korte afstand (enige honderden meters) te hergebruiken. Het systeem wordt momenteel voornamelijk toegepast voor elektronische tolheffing, maar kan ook worden toegepast als:

  • verkeersmonitoring door middel van het verzamelen van verkeersgegevens;
  • incident waarschuwingsysteem;
  • weg-rail waarschuwingsysteem;
  • incar verkeersseinen als maximumsnelheid;
  • elektronisch parkeergeld betalingen;
  • veiligheidsinspectie van het wegennet.

KenmerkenEdit

De microgolftechnologie is bijna feilloos en zeer betrouwbaar in gebruik. Een belangrijke beperking op het gebruik van een DSRC-systeem is de vereiste, dat de bakens dienen te worden geïnstalleerd op elke wegsectie waar het verkeer wordt gemonitord. Hierdoor is het beperkt in gebruik tot voornamelijk snelwegen en bepaalde infrastructuur, waar het mogelijk is de weggebonden systemen te plaatsen.

Afhankelijk van de software in het systeem kan met het DSRC bijna alle informatie over het voertuig worden ingewonnen. Onder meer informatie over de snelheid, reistijd van A tot B, tijd van passage en herkomst-bestemmingspatroon, bij gebruik van RSE’s op meerdere locaties langs de weg. Het voordeel van DSRC boven bijvoorbeeld kentekenherkenning is dat met het zenden van de positie van het voertuig meer informatie over het voertuig kan worden ingewonnen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van ruitenwissers (dus regen), de gewenste bestemming, brandstof gebruik et cetera.

Het nadeel van het systeem is dat transponders (OBE’s) aanwezig moeten zijn in de voertuigen. De aanwezigheid van deze transponders kan stuiten op privacyproblemen. Een tweede nadeel is dat bakens (RSE’s) op specifieke punten langs de weg moeten worden geplaatst. Dit vergt een grote investering, met name op complexe netwerken zoals in stedelijk gebied.

ReferentieprojectenEdit

BronnenEdit

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Quickscan - Wegenvignet, april 2005

Peeters, van Dijk, Ubbels, Rietveld, Effectiviteit en haalbaarheid van een geavanceerde kilometerheffing, Peters Advies, Vrije Universiteit Amsterdam en Stichting Natuur en Milieu, 2000

Schoemakers, Stemerding en van der Vlist, Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, Goudappel Coffeng in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, november 2001

Werkgroep Meervoudig Monitoring Concept, Inventarisatiefase: Meervoudig Monitoring Concept, DHV Milieu en Infrastructuur, April 1999

Elektronisch woordenboek met begrippen en afkortingen uit de telecommunicatiewereldTerug naar -> Voertuiggebonden meetsystemen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki