Wikia


Drie jaar geleden is de gemeente Utrecht een pilot begonnen met SWIFT (Smart Way to Inform Traffic) van Vialis voor het grootschalig inwinnen van gegevens van VRI’s in de stad, deze meetgegevens te verzamelen en te verrijken tot verkeersinformatie. Doel was deze informatie op een website te kunnen presenteren. Nadat de pilot succesvol was verlopen, besloot Utrecht vorig jaar een volgende stap te zetten. “We willen dit nu met ViaContent in een mooie vorm gaan gieten”, vertelt Peter-Jan Kleevens van gemeente Utrecht. “We gaan de verkeersintensiteit op zo’n honderd kruispunten in de stad meten. Deze meetgegevens worden elke vijf minuten gesampled en op een kaart op internet weergegeven. We zullen dat eerst intern gaan gebruiken, maar de bedoeling is dat we die informatie nog dit jaar ook voor het publiek op internet beschikbaar maken.” Kleevens legt uit dat Utrecht met ViaContent gekozen heeft om klein te beginnen, met een bekende inwintechniek en bestaande inwinapparatuur. “Intussen kijken we hoe we de hardware van het systeem kunnen uitbreiden met speciale lussen en camera’s en hoe we de software kunnen uitbreiden om ook reistijdinformatie te geven. Het plan is verder om door het verzamelen en analyseren van historische informatie een soort blauwdruk te krijgen van bepaalde seizoenen, weken of dagen, om aan de hand daarvan verkeersintensiteiten te voorspellen. Je kunt dan al voordat het nodig is DVM-maatregelen inzetten en sturen.” De gemeente Utrecht kijkt ook naar wat Rijkswaterstaat en de provincie doen op het hoofdwegennet en het regionale wegennet. “We zijn geabonneerd op MoniCa. Die gegevens worden in ons ViaContent-systeem meegenomen. Verder hebben we een goede verstandhouding met de provincie en gaan we onze gegevens straks in elkaar schuiven, zodat er een goed beeld ontstaat van de hele verkeerssituatie in en rond Utrecht.”