WikiaContext

 • Transumo: onderzoek naar ‘duurzaam’ verkeer & vervoer
 • Cluster Verkeersmanagement
 • Project ATMO: Advanced Traffic Monitoring
 • Deelproject: Handboek Regionale Monitoring (AVV & TU Delft)

Waarom een Handboek Regionale Verkeersmonitoring?

 • Regionale verkeersmonitoring is essentieel voor effectief verkeersmanagement op netwerkniveau
 • Het opzetten van een monitoringsysteem is niet eenvoudig en potentieel kostbaar (hoog afbreukrisico)
 • Bedoeld voor o.m. beleidsambtenaren provincies, gemeenten, etc.

Aanpak project Handboek Regionale Verkeersmonitoring

 • Literatuurstudie buitenland
 • Workshop met regionale partijen
 • Samenstelling 1e opzet van handboek
 • Tweede workshop (toetsing)
 • Realisatie volledig handboek

Relatie met "Nationaal data warehouse"

 • Ontwikkeling loopt gelijk op; adviesrol
 • Belangrijk dat regionale wegbeheerders e.a. voor zichzelf duidelijk krijgen wat ze willen / nodig hebben
 • Weten wat er is en elkaar kunnen vinden
 • NDWh zal niet statisch zijn, maar juist vernieuwingen mogelijk maken. Een handboek (website) lijkt ons daarbij zeer nuttig

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki